Informacje techniczne


Chropowatość powierzchni

Chropowatość - cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej kształtu, lecz przynajmniej o jeden rząd wielkości drobniejsze. Chropowatość w przeciwieństwie do innej podobnej cechy – falistości powierzchni, jest pojęciem odnoszącym się do nierówności o relatywnie małych odległościach wierzchołków. Wielkość chropowatości powierzchni zależy od rodzaju materiału i przede wszystkim od rodzaju jego obróbki.Dlatego tez powierzchnie rur cylindrowych oraz prętów tłoczkowych powinny być honowane (dogniatane), szlifowane lub polerowane .

Rysunek nr 1 obrazuje jak zachowują się wybrane materiały w kontakcie z powierzchnią chropowatąParametry chropowatości

Dostępne na rynku przyrządy do badania chropowatości materiału ( zwane profilometrami ) pozwalają określić następujące parametry: Ra - określamy jako średnią arytmetyczną chropowatości na zmierzonym pewnym odcinku materiału badanego


RZ - określamy jako średnią arytmetyczną pięciu maksymalnych chropowatości zmierzonych na pewnym odcinku materiału badanego. RMAX jest wartością największą spośród zmierzonych


Podstawowe właściwości materiałów używanych do produkcji uszczelnień.


Materiały używane do produkcji uszczelnień.Tolerancje wymiarów rur i prętów stosowanych w siłownikach hydraulicznych w mikronach


-0.863761