Powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Wersja angielska kliknij tutaj / English version click here

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie HYDROKRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Czarnieckiego 2B lub HYDROKRAK s.c. Bartkiewicz Andrzej, Bartkiewicz Teresa, Bielsko-Biała, ul. Szeroka 9 lub HYDROKRAK s.j. Andrzej i Teresa Bartkiewicz, Kraków, ul. Krzywda 12 A

2) kontakt z Administratorem przez stronę internetową http://www.hydrokrak.pl/klauzula-rodo

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży - na podstawie Art.6 ust.1 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz:

• kancelaria prawna w zakresie windykacji

• firma informatyczna w zakresie usług w ramach umów „Asysty technicznej” oraz „Serwisu i nadzoru Autorskiego”

• firma przeprowadzająca audyt / biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat (art.86 §1 Ordynacji podatkowej) lub do momentu ustania przetwarzania w celach analityki i planowania biznesowego (art.6,ust.1 lit.f)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9) Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem, dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Formularz kontaktowy

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

-0.583626